Redna Skupščina SZS 2022

V prostorih Smučarske zveza Slovenije je danes potekala redna letna Skupščina. Po dnevnem redu je bil najprej potrjen zapisnik redne skupščine z dne 23. 6. 2022, za tem je sledil sprejem letnega poročila SZS za poslovno leto 2021, nato je sledila predstavitev razvojne strategije SZS 2022 – 2026, na koncu...