Cenik

Vrsta nakupa
Cena v EUR z DDV
Modra kartica
25,00
Modra kartica PLUS
40,00
Modra kartica PAKET 75
75,00
Modra kartica PAKET 85
85,00
Modra kartica PAKET 100
100,00
Modra kartica PAKET 140
140,00
Modra kartica PAKET 235
235,00
FIS koda 18+
33,00
FIS koda U18 (roj. 2004 ali mlajši)
20,00
Zavarovanje poklicne odgovornosti strokovno usposobljenih kadrov
12,00
Duplikat Modre kartice
8,00
Nadgradnja Modre kartice
*

* Razlika v ceni med želeno in že izdano Modro kartico, kateri se prišteje strošek duplikata v višini 8,00 EUR. 
Cenik je veljaven od 1. julija 2021 do 30. junija 2022.

  • na društvu / v klubu;
  • na Smučarski zvezi Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana, vsak delavnik, od 10.00 do 15.00;
  • s pristopnico, poslano na naslov Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana.

Plačilo izbranega paketa Modre kartice opravite s plačilom članarine na transakcijski račun Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, štev. TRR: SI56 3000 0000 8786 878, sklic SI00 03122.