Pravila pokala INTERSPORT SLOvenSKI MARATON 2022

Na povezavi si lahko ogledate pravila za letošnjo sezono.

PRAVILA 2022

Letos je novost ta, da nas je podprlo podjetej INTERSPORT ter da imamo ekipno tekmovanje. Za zmagovalno ekipo nagrado podeli spletna trgovina s športno opremo WWW.VO2MAX.SI.

Vsako ekipo lahko sestavlja od pet do največ deset tekmovalcev oz. tekmovalk. Da velja rezultat ekipe mora vsak član ekipe sodelovati na vsaj eni tekmi. Za rezultat ekipe šteje vsota
točk iz 7. člena tega pravilnika.


Vsaka ekipa določi svojega predstavnika, ki pred prvim tekmovanjem posreduje na e-mail maraton@sloski.si:
– ime ekipe,
– predstavnika ekipe ter
– seznam članov ekip.

Seznam se lahko dopolni pred vsakim naslednjim tekmovanjem.

Posamezni člani ekipe se morajo prijaviti pod izbranim imenom ekipe.

Deli novico