SZS prejela ponudbo za prodajo deleža v Športni loteriji d.d.

Smučarska zveza Slovenije je leta 1995 soustanovila Športno loterijo d. d., skupaj z Smučarskim klubom Kranjska Gora, Smučarskim klubom Branik Maribor, Pošto Slovenije in Olimpijskim komitejem Slovenije. Z deležem v družbi si  je SZS v zadnjih osemindvajsetih letih zagotovila varno in stabilno naložbo. Žal pa se časi spreminjajo in za to gospodarsko panogo v Sloveniji postajajo negotovi v luči odločitve države o liberalizaciji trga in morebitni konkurenci, ki bi se pojavila na trgu.

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je kot lastnica poslovnega deleža v Športni loteriji d. d. prejela ponudbo enega izmed večjih ponudnikov športnih stav na svetu. Izvršni odbor SZS je ponudbo obravnaval, potrdil nadaljevanje postopka, a o zavezujoči ponudbi še ni odločal, saj mora skladno z akti SZS ponudbo potrditi vrhovni organa – Skupščina SZS. 

V SZS s svojim manjšinskim deležem v Športni loteriji d. d. ravnamo odgovorno in skladno s poslovnimi standardi pri tem pa ne moremo mimo tveganj, s katerimi se družba sooča in so konkretno predstavljena v njeni strategiji. Večkratni poskusi spremembe zakonodaje, usmerjeni v liberalizacijo športnih stav, ki smo jim bili priča, predvsem pa napovedane spremembe, ki izhajajo iz izjav resornega ministrstva bi močno vplivale na poslovanje Športne loterije, kar bi posledično vplivalo tudi na vrednost kapitalske naložbe SZS. Zaradi pravnih tveganj in transparentnosti, je celotna strategija Športne loterije d. d., vključno z namero iskanja strateškega partnerja, javno objavljena (https://www.sportna-loterija.si/strategija/). Tak pristop k izvedbi postopka se je pokazal kot učinkovit, ker je omogočil odprtost in kompetitivnost, ob najnižjih možnih stroških izvedbe.  

Vsled zavajajočim izjavam pri prodaji manjšinskega deleža v zadnjem obdobju, želimo poudariti, da celoten postopek poteka transparentno, vključuje cenitve, pravno svetovanje in sodelovanje nadzornega sveta SZS. Nadalje poudarjamo, da sta lastništvo in koncesijska dajatev dve popolnoma ločeni zadevi, in da prodaja manjšinskega deleža SZS v Športni Loteriji ne bo vplivala na koncesijsko dajatev, ki jo določa zakon in koncesijska pogodba. Nenazadnje bi s tem, kot velik prejemnik sredstev FŠO škodovali sebi, kar bi bilo negospodarno. FŠO in FIHO bi tako še naprej imeli zakonsko enak status kot do sedaj. Zavajajoče izjave očitno temeljijo na močnem nepoznavanju zakonodajnega okvirja in poslovanja Športne loterije d. d., saj špekulirajo, da bi novi lastniki povečevali dobičke na račun koncesijske dajatve. Marža med vplačili in izplačili športnih stav, ki je osnova za izračun koncesijskih dajatev bo na monopolnem trgu ostala ista, saj bi bilo neracionalno in negospodarno s strani novih lastnikov, da bi zniževali svoj dobiček.

Na SZS smo vstopili v razvojno fazo finančno stabilni z jasno začrtano strategijo razvoja, ki smo vam jo društvom/klubom članom SZS že predstavili. V luči morebitne prodaje pripravljamo tudi jasno in transparentno naložbeno strategijo kupnine, ki mora prinašati določene finančne učinke in hkrati služiti kot razvojna priložnost za naslednje generacije udejstvovanja naših športnic in športnikov.

Skupščini SZS bomo po danem soglasju predstavili tudi način in načrt naložbene strategije.

Deli novico