Vabilo na 1. sejo Zbora panoge za alpsko smučanje

Vljudno vas vabimo na 1. sejo Zbora panoge za alpsko smučanje
v sezoni 2022/2023,
ki bo v četrtek 19. maja 2022 ob 17.00 uri,
v sejni sobi SZS, Podutiška 146, Ljubljana.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Otvoritev Zbora, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov Zbora panoge:
a) delovnega predsedstva,
b) verifikacijske komisije,
c) zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

2. Uvod in pregled zapisnika zadnje 10 seje Zbora panoge za alpsko smučanje; I. Klančnik

3. Obravnava in potrditev načrtov in programov panoge za 2022/2023; I. Klančnik
– Obravnava in potrditev finančnega načrta panoge za 2022/2023; I. Klančnik
– Obravnava in potrditev programov panoge za 2022/2023; I. Klančnik

4. Predstavitev in sprejem društev v panogo za alpsko smučanje.

5. Predlogi in pobude

6. Razno


Vsi delegati morajo pred Zborom panoge za alpsko smučanje predložiti potrjeno poverilnico.

Gradivo za Zbor panoge za alpsko smučanje najdete na spletni strani (www.sloski.si).

Prosimo vas, za zanesljivo udeležbo vašega delegata.

Lep pozdrav,

Iztok Klančnik, l.r.
Predsednik panoge za alpsko smučanje SZS

V Ljubljani, 05.05.2022


VABILO (PDF)

Deli novico

Generali_K
Petrol_K
Argeta_K
NLB_K
Telekom_K
Športna_loterija_K
Ford_K
Alive_2K