Vabilo na redno letno skupščino SZS, 23. junij 2022

Vsi člani in članice (društva)
Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog

V A B I L O
na redno letno skupščino SZS

Spoštovani,

predsednik Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS), skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 3. 9. 2019, vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Redna letna Skupščina SZS bo potekala v četrtek, 23. 6. 2022 ob 17. uri v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana.

Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine. Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

2. Potrditev zapisnika volilne skupščine z dne 22. 3. 2022. (PDF)

3. Predstavitev in sprejem poročil za sezono 2021/2022:
a. predsednika SZS (PDF),
b. predsednika NO SZS (PDF),
c. poročil vseh predsednikov zborov:
• Alpsko smučanje (PDF),
• Biatlon (PDF),
• Deskanje na snegu (PDF),
• Smučanje prostega sloga (PDF),
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
• Tek na smučeh (PDF),
• Telemark (PDF),
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF),
d. sodniki (PDF).

4. Predstavitev in sprejem načrtov za sezono 2022/2023:
• Alpsko smučanje (PDF),
• Biatlon (PDF),
• Deskanje na snegu (PDF),
• Smučanje prostega sloga (PDF),
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
• Tek na smučeh (PDF),
• Telemark (PDF),
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF).

5. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2021/2022:
• OK Planica (PDF),
• OK Rogla (PDF),
• OK Zlata Lisica Maribor (PDF, PDF finančno),
• OK Pokal Vitranc Kranjska Gora (PDF),
• OK Ljubno (PDF),
• OK Krvavec (PDF).

6. Spremembe Statuta SZS (PDF).

7. Razno.

Ljubljana, 9. 6. 2022

Predsednik SZS
Enzo Smrekar

GRADIVO

Vabilo (PDF)
Število glasov (PDF)
Pooblastilo (DOCX)

Deli novico