Poziv za vložitev kandidatur za predsednika Zbora panoge Deskanje na snegu

Zbor panoge Deskanje na snegu pri Smučarski zvezi Slovenije – Združenju smučarskih panog, poziva vse svoje redne člane (društva in klube), da v skladu z 20. členom Statuta SZS predlagajo kandidate za volitve predsednika Zbora panoge deskanje na snegu.

Za kandidata za volitve za predsednika panoge lahko kandidira vsak redni član SZS s plačano članarino SZS (SLOSKI klub, aktivni klubski član) za sezono 2023/2024. Kandidata mora predlagati matično društvo oz. klub, ki je redni član Zbora panoge Deskanje na snegu. Predlog mora vsebovati sledeče podatke:
− ime in priimek,
− rojstne podatke,
− številko članske izkaznice SLOSKI Klub.

Uradni poziv (PDF)

Deli novico

686-DES
Shred-DES
Reusch-DES
Pleško_cars-DES
Ski-Slovenia-DES
Fizian-DES