Pravila za sezono 2023

1. člen

Predviden koledar prireditev v sezoni 2023

Za sezono 2023 so predvideni naslednji termini za izvedbo tekmovanj za Pokal SLOvenSKI maraton:

Datum

Dan

Tekmovanje

Tehnika teka

Organizator

08.01.2023

Nedelja

Tek po Logarski dolini

Prosta

ŠD Solčava

15.01.2023

Nedelja

Maraton Bohinj

Prosta

SD Bohinj

21.01.2023

Sobota

Tek Ribniške koče

Prosta

DŠR Josipdol

29.01.2023

Nedelja

Maraton Rogla

Prosta

TSK Rogla

05.02.2023

Nedelja

Bloški teki

Prosta

ŠD Bloke

12.02.2023

Nedelja

Trnovski maraton

Prosta

ZD Črni vrh

19.02.2023

Nedelja

Maraton Vojsko

Prosta

TSK Idrija

25.02.2023

Sobota

Maraton Areh

Prosta

ŠD Naše lepo Pohorje

04.03.2023

Sobota

Pokljuški maraton

Prosta

ŠD Pokljuka

Na prireditvah, ki bodo organizirane v prosti tehniki, lahko udeleženci uporabljajo klasično in drsalno (skating) tehniko teka.

2. člen

Tekmovanja za Pokal SLOvenSKI maratoni bodo predvidoma organizirana po dogovorjenem koledarju. Če organizator zaradi višje sile (slabe snežne razmere) ne more organizirati tekmovanja na predviden termin ima možnost prestaviti organizacijo tekmovanja. Tekmovanja, organizirana v prestavljenih terminih lahko štejejo za Pokal SLOvenSKI maratoni samo ob izpolnjenem pogoju, da je lahko v vsakem vikendu (sobota in nedelja) organizirano samo eno tekmovanje za Pokal SLOvenSKI maratoni, razen zaradi prestavitev v primeru izredno slabe zime.

 

3. člen

Vsi organizatorji bodo, v primeru slabih snežnih razmer, dogovorjene termine za organizacijo posamezne prireditve spreminjali sporazumno. Organizatorji so dolžni, v primeru razmer, ki onemogočajo izvedbo prireditve, čimprej sporočiti predstavniki SLOSKI, da termin odstopijo drugemu organizatorju.

 

4. člen

Minimalna dolžina predvidene prireditve, katera bo štela za Pokal SLOvenSKI maraton je 20 km.

 

5. člen

Za skupno uvrstitev za Pokal SLOvenSKI maraton bodo šteli teki na najdaljših progah v naslednjih starostnih kategorijah:

MOŠKI:

do 29 let (letnik 1994 in mlajši)

do 39 let (letnik 1993 – 1984)

do 49 let (letnik 1983 – 1974)

do 59 let (letnik 1973 – 1964)

do 69 let (letnik 1963 – 1954)

nad 70 let (letnik 1953 in starejši)

ŽENSKE:

do 29 let (letnik 1994 in mlajše)

do 39 let (letnik 1993 – 1984)

do 49 let (letnik 1983 – 1974)

do 59 let (letnik 1973 – 1964)

nad 60 let (letnik 1963 in starejše)

6. člen

Na prireditvah organizator lahko izvede tudi tekmovanje v otroških ali drugih kategorijah, ki pa ne štejejo za skupno razvrstitev v Pokalu SLOvenSKI maraton 2023.

7. člen

Točke za skupno uvrstitev na tekmovanju za Pokal SLOvenSKI maraton prejmejo VSI uvrščeni tekmovalci po naslednji lestvici:

 

1. mesto

100 točk

9. mesto

29 točk

17. mesto

14 točk

25. mesto

6 točk

2. mesto

80 točk

10. mesto

26 točk

18. mesto

13 točk

26. mesto

5 točk

3. mesto

60 točk

11. mesto

24 točk

19. mesto

12 točk

27. mesto

4 točke

4. mesto

50 točk

12. mesto

22 točk

20. mesto

11 točk

28. mesto

3 točke

5. mesto

45 točk

13. mesto

20 točk

21. mesto

10 točk

29. mesto

2 točki

6. mesto

40 točk

14. mesto

18 točk

22. mesto

9 točk

30. mesto

1 točka

7. mesto

36 točk

15. mesto

16 točk

23. mesto

8 točk

vsi ostali

1 točka

8. mesto

32 točk

16. mesto

15 točk

24. mesto

7 točk

  

8. člen

Za končno skupno razvrstitev udeležencev Pokala SLOvenSKI maraton po posameznih kategorijah se sešteje vse točke, pridobljene na podlagi posameznikove uvrstitve na vseh izvedenih prireditvah, ki štejejo za Pokal SLOvenSKI maraton.

Na prireditvah, kjer bo istočasno izvedeno tudi tekmovanje za Pokal ARGETA junior, se registrirani tekmovalci, ki nastopajo v Pokalu ARGETA junior in so se prijavili tudi za maraton, upoštevajo tudi v rezultatih za Pokal SLOvenSKI MARATON 2023.

9. člen

Obveznosti organizatorja:

– Zbiranje e-mail naslovov za namen baze podatkov za  obveščanje o prireditvah.

– Zagotavljanje fotografskega in ostalega gradiva za čim hitrejše posredovanje le tega na vse medije obveščanja.

10. člen

V sezoni 2023 bo izvedeno tudi tekmovanje ekip. Vsako ekipo lahko sestavlja od šest do največ deset tekmovalcev oz. tekmovalk. Da velja rezultat ekipe mora vsak član ekipe sodelovati na vsaj eni tekmi. Za rezultat ekipe šteje vsota točk iz 7. člena tega pravilnika.

Vsaka ekipa določi svojega predstavnika, ki pred prvim tekmovanjem posreduje na e-mail maraton@sloski.si ime ekipe, predstavnika ekipe ter seznam članov ekip. Seznam se lahko dopolni pred vsakim naslednjim tekmovanjem. Posamezni člani ekipe se morajo prijaviti pod izbranim imenom ekipe. Posamezniku se točke priznajo samo za eno ekipo.

Zagotovljene bodo nagrade za prve tri ekipe za vse sodelujoče posameznike. Vsi člani zmagovalne ekipe prejmejo praktično nagrado sponzorja ekipnega tekmovanja JR SPORT d.o.o., za drugo in tretje uvrščeno ekipo nagrade prispeva SLOSKI – nordijske discipline.

V Pokalu SLOvenSKI maraton bodo podeljene naslednje nagrade:

– Pokale v absolutni konkurenci na najdaljših progah prejmejo prvi trije uvrščeni v moški in ženski kategoriji.

– Medalje prejmejo najboljši trije udeleženci v posameznih kategorijah (11 kategorij) na najdaljših progah.

– Vsi udeleženci, ki bodo nastopili na vseh organiziranih prireditvah v sezoni 2023, bodo prejeli POSEBNO PLAKETO pokala SLOvenSKI maraton 2023.

– V primeru, da imata dva udeleženca v skupnem seštevku enako število točk je boljši tisti, ki ima boljše posamične uvrstitve (enako velja za ekipe).

– Priznanja bodo podeljena v primeru izvedbe vsaj štirih predvidenih tekmovanj.

Deli novico