Vabilo na 6. redno sejo Zbora klubov panoge za deskanje na snegu

VABILO

na 6. redno sejo Zbora klubov panoge za deskanje na snegu pri Smučarski zvezi Slovenije, v mandatnem obdobju 2018-2022, ki bo v ponedeljek 21.2.2022 ob 17.00 uri v prostorih SZS / Sejna soba – Smučarska Zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled zapisnika Zbora klubov panoge deskanja na snegu pri SZS (22. 06. 2021)
2. Predstavitev kandidatov ter volitve za predsednika Zbora in Odbora panoge deskanje na snegu za mandatno obdobje 2022-2026.
3. Mandat in potek dosedanje sestave odbora
4. Začetek mandata novoizvoljena sestave odbora
5. Razno

PROGRAM DELA:
– Klub deskanja na snegu Deska Velenje: Peter Kotnik
– Športno Društvo SBC Bled: Dragan Gojkovič

Gradivo s pripadajočo glasovnico bo objavljeno 8 dni pred zborom klubov na spletni strani www.sloski.si.

Vse klube pozivamo, da v kolikor imajo željo po uvrstitvi dodatne točke dnevnega reda na seji, da to opravijo v pisni obliki in posredujejo na bojan.poljansek@sloski.si, vsaj do 18.2.2021. Predlogov širitve dnevnega reda na zboru klubov ne bomo upoštevali.

Lep športni pozdrav,

Samo Štante l.r.
Predsednik Zbora 
panoge za deskanje na snegu

Gradivo

Deli novico

686-DES
Shred-DES
Reusch-DES
Pleško_cars-DES
Ski-Slovenia-DES
Fizian-DES