ZUTS-tele1
ZUTS-tek1
ZUTS-pros1
ZUTS-hoja1
ZUTS-free1
ZUTS-des1
Demo_team_ZUTS_1
GPTempDownload(3)

Predstavitev ZUTS

PREDSTAVITVENO GRADIVO IN REALIZACIJA PROGRAMA DELOVANJA ZUTS SLOVENIJE V MANDATNEM OBDOBJU (PDF)

PRESENTATION BOOK (PDF)

Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije je najštevilčnejše športno strokovno združenje v slovenskem prostoru, saj v svojih vrstah združuje preko 3300 aktivnih učiteljev in trenerjev različnih smučarskih panog. Ustanovljeno je bilo že leta 1936, že vrsto let pa deluje v okviru Smučarske zveze Slovenije. Skozi čas se je naše delovanje razširilo na sedem komisij, ki predstavljajo različne pojavne oblike smučanja – alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh in NHT, telemark smučanje, smučanje prostega sloga, smučarske skoke in biatlon.

Zavedamo se, da je implementacija znanja v strokovno delo izrednega pomena za kvaliteto naših kadrov, ki delujejo na terenu. Dobri, kvalitetni in zaupanja vredni demonstratorji, posodobljena strokovna literatura, dobra organizacija tečajev in seminarjev in še kaj so naše glavni atributi, zaradi katerih lahko rečemo, da usposabljamo dobre učitelje in trenerje smučanja. Tako so ob alpskem smučanju visoko stopnjo razvitosti in tudi zametke množičnosti začele dosegati tudi druge smučarske discipline – deskanje na snegu, tek na smučeh, telemark smučanje, smučanje prostega sloga… Demonstratorji ZUTS aktivno sodelujejo s tekmovalnimi selekcijami in klubi SZS pri treningih tehnike, program slovenske nacionalne šole smučanja pa uspešno predstavljajo tudi v tujini, kjer sodimo med v družbo najbolj cenjenih smučarskih držav.

K širši in učinkovitejši promociji smučarskega športa si prizadevamo na različne načine. Velik poudarek dajemo različnim promocijskim projektom in drugim akcijam, s katerimi skušamo smučarski šport ljudem približati s pomočjo zabavnih smučarskih dogodkov, koristnih nasvetov slovenskih demonstratorjev, predstavitvami skupinskega smučanja in tudi drugače. Z uvajanjem posodobljenih programov usposabljanja želimo k organiziranemu učenju smučanja vzpodbuditi prav vse – najmlajše v obliki povezovanja z vrtci, nekoliko večje pa s šolami in drugimi vzgojno izobraževalnimi inštitucijami. V korist smučarskega športa se trudimo v vseh pogledih. To smo dokazali tudi z mnogimi izdanimi strokovnimi publikacijami, ki bogatijo zbirko naše strokovne smučarske literature.

Kvaliteta in obseg našega delovanja sta odvisna tudi od sodelovanja z našimi sponzorji, opremljevalci in drugimi podporniki smučarskega znanja. Aktivna promocija smučarskega športa in s tem podjetij in različnih znamk preko demonstratorskih vrst našim partnerjem odpira možnost intenzivnejšega stika s skupno 93 Osnovnimi organizacijami ZUTS, v katere so včlanjeni vsi naši strokovnih kadri.

Kljub nezavidljivim časom se smučarskega športa lotevamo z veseljem in s polno mero optimizma. Pri tem so nam v pomoč tradicija, slovenski ponos in pozitivna energija vseh, ki delajo v dobro športa…

Smučanje vselej in vsakomur ponuja mnogo lepega. Zato vas vabimo, da se nam pridružite prav v tisti različici, ki najbolj ustreza vam…

Literaratura in gradivo:

 • Lešnik B., Žvan M. (2007): “Naše smučine”, Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana
 • Pišot R., Videmšek M., (2004): “Smučanje je igra”, Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana
 • Lešnik B., Žvan M. (2007): “Žepni priročnik za učitelje alpskega smučanja”, Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana
 • Marušič T. (2006): “Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih”, Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Ljubljana
 • Guček A., Videmšek D. s sodelavci, (2002): “Smučanje danes”, Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana- Povzetki “Smučanje danes”:
  – Žepni priročnik: Alpsko smučanje
  – Žepni priročnik: Deskanje na snegu
 • Guček A., (2004): “Sledi smučanja po starem”, Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana
 • DVD Smučanje danes
 • DVD Smučanje je igra

Cene: (Glej cenik ZUTS)

Vso literaturo in gradivo je mogoče dobiti na Smučarski zvezi Slovenije v pisarni ZUTS, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, po tel. (01) 513 68 08 ali zuts@sloski.si.

 

Mednarodno sodelovanje

Dne 14.3.2019 je bila na nivoju Evropske unije sprejeta DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/907 o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki nadomešča dotedanji mednarodni sporazum MOU. Več podrobnosti >>

Na spodnjih povezavah sta vam na voljo vzorca prošenj za začasno ali trajno učenje za učitelje, ki bodo želeli poučevati na italijanskem ozemlju.

Prošnja za začasno učenje v Italiji (PDF)
Prošnja za trajno učenje v Italiji (PDF)

Spletna stran s potrebnimi informacijami in obrazci se nahaja na tej povezavi >>

Prošnje se pošlje na naslov:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
Ufficio per lo Sport
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 – ROMA

KONTAKTI:

Smučarska zveza Slovenije – ZUTS Slovenije
Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana
T. 01 513 68 08
E. zuts@sloski.si

IBAN: SI56 0400 1004 6477 054
NOVA KBM d.d.
SWIFT/BIC koda: KBMASI2X

dr. Blaž Lešnik
Predsednik in direktor ZUTS
T. 01 513 68 08
E. blaz.lesnik@sloski.si

Matija Stegnar
Sekretar ZUTS
T. 01 513 68 31
E. matija.stegnar@sloski.si

Ivan Gruden
Koordinator ZUTS
T. 01 513 68 08
E. ivan.gruden@sloski.si

Mojca Krajnčič
Poslovna asistentka ZUTS
T. 01 513 68 31
E. mojca.krajncic@sloski.si

Smučarska zveza Slovenije – ZUTS Slovenije
Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana
T. 01 513 68 08
E. zuts@sloski.si

IBAN: SI56 0400 1004 6477 054 (NOVA KBM d.d.)
N banka d.d.
SWIFT/BIC koda: SABRSI2X

dr. Blaž Lešnik
Predsednik in direktor ZUTS
T. 01 513 68 08
E. blaz.lesnik@sloski.si

Ivan Gruden
Koordinator ZUTS
T. 01 513 68 08
E. ivan.gruden@sloski.si

Matija Stegnar
Sekretar ZUTS
T. 01 513 68 31
E. matija.stegnar@sloski.si

Maja Mohar
Poslovna asistentka ZUTS
T. 01 513 68 31
E. maja.mohar@sloski.si

KONTAKTI
Telemach-ZUTS
Intersport-ZUTS
Korona-ZUTS
aeterna_logo_1280x640fix2
Portšped-ZUTS
Zavarovalnica-Triglav-ZUTS
Dielsport
QBL