Demonstratorska vrsta komisije za tek na smučeh, nordijsko hojo ter nordijsko rolkanje in rolanje

Verovšek_Mirko_05_22-23_PER6923
Vodja komisije in demonstratorske vrste za nordijsko hojo in tek na smučeh ter nordijsko rolkanje in rolanje

Mirko Verovšek
Vodja komisije in demonstratorske
vrste
M. 041 447 446

Zupan_Lea_04_22-23_PER6927
Vodja komisije in demonstratorske vrste za nordijsko hojo in tek na smučeh ter nordijsko rolkanje in rolanje

Lea Zupan
Vodja podkomisije za tek na smučeh in demonstratorka NHT ter NRR
M. 041 865 610

Likavec_Friderik_02_22-23_PER6829
Vodja podkomisije za NHT

Friderik Likavec
Vodja podkomisije za NHT
M. 041 758 303

Gros_Aleš_03_22-23_PER6825
Vodja podkomisije za nordijsko rolkanje in rolanje in demonstrator teka na smučeh

Aleš Gros
Vodja podkomisije rolkanje in rolanje, demonstrator teka
M. 041 769 467

Benedičič_Maja_02_22-23_PER7216
Demonstratorka teka na smučeh in NHT

Maja Benedičič
Demonstratorka teka na smučeh, NRR in NHT
M. 040 871 277

Majdič_Petra_01_22-23_PER7284
Demonstratorka teka na smučeh in NHT

Petra Majdič
Demonstratorka teka na smučeh in NHT

Grad_Gregor_02_22-23_PER7225
Demonstrator NHT in teka na smučeh

Gregor Grad
Demonstrator teka na smučeh in NHT
M. 051 352 206