Vabilo na 1. sejo Zbora panoge za alpsko smučanje

Vljudno vas vabimo na 1. sejo Zbora panoge za alpsko smučanje v sezoni 2022/2023,ki bo v četrtek 19. maja 2022 ob 17.00 uri,v sejni sobi SZS, Podutiška 146, Ljubljana. PREDLOG DNEVNEGA REDA:1. Otvoritev Zbora, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov Zbora panoge:a) delovnega predsedstva,b) verifikacijske komisije,c) zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika2. Uvod...