Teoretični izpit – za Učitelje/trenerje smučanja 2. stopnje-SD2 (online) 6.9.2023

Kraj: Online
Datum: 06.09.2023
Število prostih mest: 15
Rok prijave: 04.09.2023
Rok plačila: 04.09.2023
50115

Teoretični izpit za Slovence in tuje govoreče – Učitelje/trenerje smučanja – strokovne delavce 2 – 2. stopnja se bo odvijal v sredo, 6.9.2023 od 16. ure dalje na daljavo.

Kandidat/ka mora za pristop k izpitu imeti opravljena splošna in specialna teoretična predavanja (razen slušateljev deskanja na snegu, prostega sloga, teka na smučeh). Pristopnina na izpit k izpitu je vključen v ceno tečaja, razen če kandidat izpit ne opravlja prvič. 

Specialni in splošni teoretični izpit za Učitelje alpskega smučanja 2. stopnje je ustniin se bo odvijal na daljavo v sredo, 6.9.2023 od 16. ure dalje. Prijavljeni kandidati bodo razporejeni v skupine na cca. vsakih 30 min, pri čemer bo razpored narejen v torek in poslan kandidatom skupaj z ZOOM povezavo.

Kandidatom se bo uspešnost na izpitu vpisala na poročila o poteku tečaja naknadno, ko bodo prvič v stiku s pisarno ZUTS ali člani državne izpitne komisije. 

Če se kandidat izpita (na katerega se je prijavil in potrdil prijavo) ne bo mogel udeležiti, mora to pred izpitom sporočiti na e-naslov zuts@sloski.si.

Teoretični izpit je namenjen kandidatom za učitelje smučanja 2. stopnje. Prosimo, da prijavo oddate in potrdite najkasneje do ponedeljka,  4.9.2023. 

Prosimo, da kotizacijo v višini 30€ poravnate najkasneje do 4.9.2023 na transakcijski račun IBAN: SI56 0400 1004 6477 054 (NOVA KBM d.d.) s sklicno številko: SI99.

Tuje govoreči pa naj nakažejo kotizacijo v višini 60€ najkasneje do ponedeljka, 4.9.2023 na transakcijski račun IIBAN: SI56 0400 1004 6477 054 (NOVA KBM d.d.),  SWIFT/BIC koda: KBMASI2X (Ski association of Slovenia , Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, VAT: SI82837325

Če plačilo izvede pravna oseba ali druga oseba, naj na zuts@sloski.si pošlje e-pošto, za katero osebo se je plačilo izpita izvedlo.

V primeru, da kotizacija ni poravnana na TRR do roka plačila, se kandidat izpita ne bo mogel udeležiti.

Smučarska zveza Slovenije 
Podutiška cesta 146 
1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI82837325

Izpolnite obrazec in se prijavite na dogodek

Za ta dogodek obstaja omejeno število oseb.

Trenutno prijavljenih udeležencev je:

Kandidat dovoljuje uporabo podatkov s spletne prijave za potrebe informacijskega sistema na področju smučanja v Sloveniji, ki ga s pomočjo spletne aplikacije MARS upravlja Smučarska zveza Slovenije.

Podatki se bodo uporabljali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Kandidat hkrati jamči, da so vsi vnešeni podatki resnični ter da je seznanjem in izpolnjuje vse razpisane pogoje za to usposabljanje.

https://sloski.si/dogodki_zuts/teoreticni-izpit-za-ucitelje-trenerje-smucanja-2-stopnje-sd2-online-6-9-2023/