Objava razpisa za trenerja NPŠŠ 2020 2024

Zaradi odhoda sofinanciranega trenerja NPŠŠ na drugo delovno mesto, Panoga za alpsko smučanje objavlja poziv za evidentiranje kandidatov za izbor trenerja v programu NPŠŠ 2020-2024- EC Ženske.

Priloga:

Merila so bila sprejeta na korespondenčni seji Odbora panoge za alpsko smučanje, dne 12. 12. 2019 in na 31. korespondenčni seji Izvršilnega odbora SZS, dne 24. 12. 2019.

Kandidat mora kandidaturo predložiti osebno v tajništvu SZS ali poslati priporočeno po pošti na naslov SZS. Kandidatura mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura NPŠŠ«. V primeru pošiljanja kandidature po pošti, se za pravočasno šteje kandidatura, ki je bila oddana na pošti do vključno 17.03.2023.

Veljavne bodo tudi kandidature, ki bodo poslane do istega datuma in ure na e-naslov: alpine@sloski.si. V tem primeru morajo biti priloge ustrezno poimenovane (Program dela, Potrdilo o …) v PDF ali drugi ustrezni obliki, ki se ne dajo urejati.

Deli novico

Generali_K
Petrol_K
Argeta_K
NLB_K
Telekom_K
Športna_loterija_K
Ford_K
Alive_2K