Cenik

* Razlika v ceni med želenim in že izdanim SLOSKI članstvom, kateri se prišteje strošek duplikata v višini 8,00 EUR.

Cenik je veljaven od 1. julija 2023 do 30. junija 2024.

VRSTA NAKUPA
Članarina v Smučarski zvezi Slovenije (SLOSKI Klub)
Cena v EUR
SLOSKI članstvo AKTIVNI član
25,00
SLOSKI članstvo PODPORNI član
5,00
Članarina SLOSKI AKTIVNI in Paketi Generali zavarovanj
Cena v EUR z DDV
SLOSKI članstvo AKTIVNI Paket 12
37,00
SLOSKI članstvo AKTIVNI Paket 20
45,00
SLOSKI članstvo AKTIVNI PAKET 70
95,00
SLOSKI članstvo AKTIVNI PAKET 80
105,00
SLOSKI članstvo AKTIVNI PAKET 120
145,00
SLOSKI članstvo AKTIVNI PAKET 220
245,00
Članarina SLOSKI PODPORNI in Paketi Generali zavarovanj
Cena v EUR z DDV
SLOSKI članstvo PODPORNI Paket 12
17,00
SLOSKI članstvo PODPORNI Paket 20
25,00
SLOSKI članstvo PODPORNI PAKET 70
75,00
SLOSKI članstvo PODPORNI PAKET 80
85,00
SLOSKI članstvo PODPORNI PAKET 120
125,00
SLOSKI članstvo PODPORNI PAKET 220
225,00
FIS KODA 18+
36,00
FIS KODA U18 (roj. 2006 ali mlajši)
22,00
Zavarovanje poklicne odgovornosti strokovno usposobljenih kadrov
12,00
Ponudba dodatnih Generali zavarovanj (opcija, neobvezno)
Priloga 1
DUPLIKAT SLOSKI članstva
8,00
NADGRADNJA SLOSKI članstva
*
Nakup preko klubov

Posameznik, ki želi postati član SZS in pridobiti člansko izkaznico SZS, naj pogoje za članstvo v SZS izpolni v svojem društvu oz. klubu. Predpogoj za včlanitev fizične osebe v SLOSKI Klub je predhodno članstvo v izbranem društvu oz. klubu, ki je član SZS.

Izberi svoje društvo/klub