Paketi Generali zavarovanj za SLOSKI Klub

Postani AKTIVNI ali PODPORNI član in si izberi paket zavarovanj po svoji meri!

Zavarovanje civilne odgovornosti 12


12,00

EUR

NEZGODNO ZAVAROVANJE
ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI
ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI
TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO


Paket
zavarovanja 20


20,00

EUR

NEZGODNO ZAVAROVANJE
ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI
ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI
TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO


Paket
zavarovanj 70


70,00

EUR

NEZGODNO ZAVAROVANJE
ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI
ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI
TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO


Paket
zavarovanj 80


80,00

EUR

NEZGODNO ZAVAROVANJE
ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI
ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI
TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO


Paket
zavarovanj 120


120,00

EUR

NEZGODNO ZAVAROVANJE
ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI
ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI
TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO


Paket
zavarovanj 220


220,00

EUR

NEZGODNO ZAVAROVANJE
ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI
ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE SMUČI
TURISTIČNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJIH V TUJINI Z ASISTENCO

*Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen s franšizo, ki znaša 10 % od odškodnine, vendar v absolutnem znesku najmanj 100 EUR.

Izbrano vrsto zavarovalnega paketa je mogoče nadgraditi v kateri koli višji zavarovalni paket. Pri nadgradnji paketa zavarovanja znotraj posamezne sezone je potrebno plačati razliko v ceni med želenim paketom zavarovanj in že izdanim paketom zavarovanj ter strošek izdelave duplikata (8,00 EUR).

Vsebina in shema paketov zavarovanj (PDF)

  • Za funkcionarje in sodelavce, ki delujejo v Smučarski zvezi Slovenije in se udeležujejo treningov, tekmovanj in potovanj v tujini, je obvezno članstvo v SLOSKI Klub z zavarovalnim paketom, ki vključuje turistično zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco (bivša Velika Modra kartica), torej paketi SLOSKI AKTIVNI Paket 70, SLOSKI AKTIVNI Paket 80, SLOSKI AKTIVNI Paket 120 ali SLOSKI AKTIVNI Paket 220. Ti paketi omogočajo zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini, različni so glede na višino zavarovalnega kritja, katerega izbere posameznik.

  • Za vse tekmovalce, trenerje, sodnike, tehnične delegate, funkcionarje in sodelavce, ki se ne udeležujejo treningov, tekmovanj in potovanj v tujini v okviru Smučarske zveze Slovenije, kot tudi za druge Aktivne člane SLOSLKI Kluba, je obvezno članstvo SLOSKI Klub AKTIVNI član/članica.