Vabilo na redno letno Skupščino SZS – 5. oktober 2022

Vsi člani in članice (društva)
Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog

V A B I L O
na redno letno skupščino SZS

Spoštovani,

predsednik Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS), skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 3. 9. 2019, vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Redna letna Skupščina SZS bo potekala v sredo, 5. 10. 2022 ob 17. uri v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana.

Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine. Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.


DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

2. Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 23. 6. 2022 (PDF).

3. Sprejem letnega poročila SZS za poslovno leto 2021 (PDF).

4. Predstavitev razvojne strategije SZS 2022 – 2026.

5. Spremembe Statuta SZS (PDF).

6. Razno.


Ljubljana, 14. 9. 2022

Predsednik SZS
Enzo Smrekar

GRADIVO

Vabilo (PDF)
Število glasov (PDF)
Pooblastilo (DOCX)

Deli novico