Dokumenti o zvezi

 • Statut SZS (PDF)
 • Poslovnik IO SZS (PDF)
 • Poslovnik o delu Nadzornega odbora (PDF)
 • Poslovnik o delu skupščine (PDF)
 • Pravilnik o delu častnega razsodišča (PDF)
 • Pravilnik o dodeljevanju nagrad in priznanj (PDF)
 • Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi (PDF)
 • Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov SZS (PDF)
 • Pravilnik o članstvu in glasovalnih pravicah (PDF)
 • Pravilnik o registraciji in prestopih tekmovalcev (PDF)
 • Zahtevek za izpisnico (PDF)
 • Disciplinski pravilnik (PDF)
 • Politika varstva osebnih podatkov (PDF)
 • Etični kodeks SZS (PDF)
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil (PDF)
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil – izjava (PDF) 
 • Pravilnik o sofinanciranju nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov (PDF)

Smučarska zveza Slovenije
Podutiška cesta 146
1000 Ljubljana
T. (01) 513 68 00
E. szs@sloski.si


TRR: 30000-0008786878
ID za DDV: SI 82837325
Matična številka: 5137888

Uroš Zupan
Direktor
T. 01 513 68 00
E. szs@sloski.si

Tomaž Verdnik
Vodja glavne pisarne
T. 01 513 68 00
E. tomaz.verdnik@sloski.si

Slavi Madić
Glavna pisarna
T. 01 513 68 00
E. slavi.madic@sloski.si

KONTAKTI
Športna-loterija-SZS
Argeta-SZS
Imagine-SZS
Puklavec-SZS
Slovenska-vojska-SZS
Dars2-SZS