Vabilo na volilno sejo Zbora panoge za alpsko smučanje

Vljudno vas vabimo na volilno sejo Zbora panoge za alpsko smučanje, ki bo v torek, 15. februarja 2022 ob 16.00 uri, v sejni sobi SZS, Podutiška 146, Ljubljana.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev volilnega Zbora, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov Zbora panoge:
a) delovnega predsedstva,
b) verifikacijske komisije,
c) zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Predstavitev in volitve kandidata za predsednika panoge za alpsko smučanje.
(kandidat ASK Kr Gora: Iztok Klančnik)
3. Razno

Vsi delegati morajo pred Zborom panoge za alpsko smučanje predložiti potrjeno poverilnico.

Gradivo za volilni Zbor panoge za alpsko smučanje najdete na spletni strani (www.sloski.si).

Prosimo vas, za zanesljivo udeležbo vašega delegata.

Lep pozdrav,

Iztok Klančnik, l.r.
Predsednik panoge za alpsko smučanje SZS

V Ljubljani, 24.1.2022

 

GRADIVO

Vabilo (PDF)
Kandidatura (PDF)
Predlagani člani (PDF)
Število glasov (XLSX) 
Pooblastilo (PDF)

Deli novico

Generali_K
Petrol_K
Argeta_K
NLB_K
Telekom_K
Športna_loterija_K
Ford_K
Alive_2K