Vodstvo in sekretariat ZUTS

Lešnik_Blaž_02_22-23_PER6795
Predsednik in direktor ZUTS

dr. Blaž Lešnik
Predsednik in direktor ZUTS
M. 041 795 536

Gros_Jelko_02_22-23_PER7258
Podpredsednik ZUTS

Jelko Gros
Podpredsednik ZUTS
M. 041 612 299

Gruden_Ivan_03_22-23_PER7236
Koordinator ZUTS

Ivan Gruden
Koordinator ZUTS
M. 031 308 176

Stegnar_Matija_02_22-23_PER6815
Sekretar ZUTS

Matija Stegnar
Sekretar ZUTS
M. 051 314 000

Krajnčič_Mojca_2_23-24_PER8362_web
Demonstrator

Mojca Krajnčič
Poslovna asistentka ZUTS
M. 041 942 771

Puhalj_Stojan_04_22-23_PER7269
Vodja strokovnega sveta ZUTS

dr. Stojan Puhalj
Vodja strokovnega sveta ZUTS
M. 031 338 381

Gmajnar_Miha_03_22-23_PER6891
Vodja državne izpitne komisije

Miha Gmajnar
Vodja državne izpitne komisije
M. 041 790 314

Omejec_Tomi_03_22-23_PER6910
Vodja centralne regije

Tomislav Omejec
Vodja centralne regije
M. 051 659 802

Vreček_Jure_01_22-23_PER6802
Vodja zahodne regije

Jure Vreček
Vodja zahodne regije
M. 040 507 911

Pišot_Rado_03_22-23_PER6901
Vodja notranjsko-primorske regije

dr. Rado Pišot
Vodja notranjsko-primorske
regije
M. 041 687 423

Kuzmin_Aleksej_02_22-23_PER7180
Vodja vzhodne regije

Aleksej Kuzmin
Vodja vzhodne regije
M. 041 713 505

Martinšek_Uroš_03_22-23_PER6965
Vodja združenja šol smučanja

Uroš Martinšek
Vodja združenja šol smučanja
M. 041 402 722

Rojko_Franc_04_22-23_PER7263
Svetovalec pravne stroke

Franc Rojko
Svetovalec pravne stroke
M. 051 364 670

Murovec_Sandi_03_22-23_PER7192
Vodja mednarodnega sodelovanja

Sandi Murovec
Vodja mednarodnega sodelovanja
M. 041 535 777

Sekula_Luka_04_22-23_PER6876
Demonstrator

Luka Sekula
Predstavnik najštevilčnejše OO ZUTS
M. 041 704 902