Redna letna skupščina SZS - 4. 9. 2023

Vsi člani in članice (društva)

Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog

VABILO

na redno letno skupščino SZS

Spoštovani,

predsednik Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS), skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 3. 9. 2019, vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Skuščina SZS bo potekala 4.9.2023, ob 17:00, v prostorih Atlantic grupe, Kolinska ulica 1 v Ljubljani. Sprememba lokacije je potrebna zaradi obnovitvenih del, ki potekajo na sedežu naše najtrofejnejše športne zveze.

Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine. Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:

a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

 • Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 5. 10. 2022. (PDF)

 • Predstavitev in sprejem poročil za sezono 2022/2023:
  a. predsednika SZS (PDF),
  b. predsednika NO SZS,
  c. poročil vseh predsednikov zborov:

 • Alpsko smučanje (PDF),

 • Biatlon (PDF),

 • Deskanje na snegu (PDF),

 • Smučanje prostega sloga (PDF),

 • Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),

 • Tek na smučeh,

 • Telemark,

 • Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF),

d. sodniki (PDF).

 1. Predstavitev in sprejem načrtov za sezono 2023/2024:

 • Alpsko smučanje (PDF),
 • Biatlon,
 • Deskanje na snegu (PDF),
 • Smučanje prostega sloga (PDF),
 • Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
 • Tek na smučeh ,
 • Telemark,
 • Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF),
 • Para smučanje (PDF).
 1. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2022/2023:

 • OO Pokljuka (PDF),
 • OK Zlata Lisica Maribor (PDF),
 • OK Rogla (PDF),
 • OK Krvavec (PDF),
 • OK Ljubno (PDF),
 • OK Pokal Vitranc Kranjska Gora (PDF),
 • OK Planica (PDF),
 • OK Planica 2023 (PDF).
 1. Sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022 (PDF).

 2. Letna članarina SZS (PDF).

 3. Prodaja lastniškega deleža SZS v Športni loteriji.

 4. Razno.

Ljubljana, 27. 6. 2023

Predsednik SZS Enzo Smrekar


GRADIVO

Število glasov (PDF)

Pooblastilo (PDF)